NASTA EVENT

  • 00 D
  • 00 H
  • 00 M
  • 00 S

Nyheter

Medicinska föreningen satsar på jämlikhet

Categories: Förening,Medicniska föreningen,Student

Under Medicinska föreningens årsmöte togs  ett beslut att öppna upp en ny grupp inom föreningen vars syfte är att informera om jämställdhet, jämlikhet och likabehandling.

Igår beslöt Fullmäktige att instifta ett nytt tillfälligt utskott i föreningen: JämU – Jämställdhets- och likabehandlingsutskottet! Ett utskott med syfte att informera och engagera studenter i frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och likabehandling i de utbildningar som bevakas av Medicinska Föreningen!

Utskottet ska vara ett forum  problematik kan belysas och medvetenheten öka kring frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och likabehandling på utbildningarna som finns representerade inom Medicinska Föreningen. Dessutom är förhoppningen att dessa frågor blir en mer naturlig och synlig del i föreningens utbildningsbevakning. – Medicinska föreningen

 

Author: SESUS

Jag är nyhetsskrivaren för SESUS och från mig kommer evenemang och nyheter dyka upp som rapporterar om vad våra anslutna föreningar har för sig.