Guide för uppstart av en ideell förening

http://afcmarseille.com/porn/shot-film-sex Att starta en förening kan för många kännas främmande och man vet ofta inte hur man börjar. Det som kan göra det ännu svårare är att det finns inga direkta regler för hur en förening skapas. Detta kan skapa en viss osäkerhet i början, dock finns det några punkter som kan vägleda en för att ni ska få klassas som en förening:

http://johanstellerphotography.com
  • har bildats av minst tre personer
  • antagit stadgar som reglerar namn, syfte och beslutsgång, samt
  • tillsatt styrelse.

go Första punkten att ha vara tre personer som tillsammans vill starta en förening brukar inte kännas som något allt för svårt för de flesta. Men när vi kommer till de andra två punkterna kan det vara lite oklart. Vad är stadgar och hur tillsätter jag en styrelse?

http://johanstellerphotography.com

watch Vi har nedan beskrivit ett sätt att starta en förening på som förklarar relativt ingående vad de olika stegen innebär och hur man gör:

http://johanstellerphotography.com
  1. here Skapa en styrelse: http://kongre2013.com/porn/huge-dick-porn De personer som är intresserade av att starta en förening bestämmer helt enkelt att de själva ska bli en förening genom att ha ett möte tillsammans. Dessa personer bildar en sk interimsstyrelse som är ansvarig för föreningen fram till närmaste allmänna möte (årsmöte). Antalet medlemmar i er styrelsen finns det ingen gräns för men ett minimum på tre personer är praxis.
  2. http://afcmarseille.com/porn/all-girl-pussy-licking-compilation Bestämma vem som är vem: follow När ni samlats är det viktigt att bestämma vem som ska vara ordförande, sekreterare och kassör. Dessa personer kan ha olika ansvarsområden som bestäms av styrelsen. Ibland kan man även låta sekreterarrollen rotera mellan medlemmarna i styrelsen då det i normala fall involverar en hel del dokumenterande om vad andra personer sagt under möten.
  3. here Bestämma vem som är firmatecknare www xvideos porn De personer som sitter i styrelsen ska nu bestämma vem eller vilka som ska få vara firmatecknare. Denna/dessa kommer ha rätten att ingå avtal i föreningens namn. Vanligtvis är ordförande firmatecknare och även ibland sekreterare och kassören. Det finns två olika typer av alternativ att tänka på när det gäller firmateckning. http://johanstellerphotography.com a. Man tecknar enskilt – Detta innebär att en eller flera person(er) kan t.ex. ingå kontrakt i föreningens namn. source site b. Men tecknar gemensamt – Detta innebär att två eller fler måste teckna tillsammans för att beslutet ska vara giltigt. african fucked by old grandpas Detta kan man besluta genom att skriva in valet i stadgarna eller under ett styrelsemöte. T.ex. Ordföranden får teckna enskilt i föreningens namn.Ha i åtanke är att hela styrelsen tillsammans är automatiskt firmatecknare då dessa representerar föreningen. Att ge en person firmateckningsrätt är oftast för att förenkla arbetet för styrelsen då det kan vara krångligt eller ta lång tid att få alla i styrelsen att t.ex. skriva under ett kontrakt tillsammans.
  4. http://afcmarseille.com/porn/download-hot-sex-xxx Bestämma revisor: go to link Styrelsen beslutar sig för en person som ska agera revisor. Denna person bör inte ha någon anknytning till styrelsen om möjligt. http://ja-gosyogawarashi.com/porn/giantess-game-vore-young-man-grabs-his-cocks-to-help-me-fuck-outside-and-crazy-bjs-in-vip-wild-orgy Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och se till att det överensstämmer med föreningens målsättning och stadgar, granska de löpande räkenskaperna samt protokoll och andra handlingar som berör föreningens verksamhet, skriva revisionsberättelse samt även skriva till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
  5. interactive porn games online Vart ska föreningens ekonomiska medel placeras? go site Kommer föreningen få in pengar på något sätt så är det viktigt föreningen beslutar vart dessa ska hamna. Ska en medlem i styrelsen använda sitt bankkonto för detta eller ska ni öppna upp ett konto i föreningens namn. Det sistnämnda valet kräver att ni skaffar ett organisationsnummer (se nedan för mer information).
  6. click here Bestämma stadgar http://kongre2013.com/porn/slam-likes-anal-fuck Styrelsen ska välja föreningens namn, verksamhetens syfte och få detta nedskrivet i föreningens stadgar.  Stadgarna kan man se som regler som förklarar hur föreningen ska drivas. T.ex. beskriva när man senast ska ha ett årsmöte eller vem som är firmatecknare. I många fall kan det varahjälpsamt att använda exempelstadgar, dvs en mall, att utgå ifrån och sedan anpassa detta till föreningens verksamhet för att vara säker på att man inte missar någon viktig punkt. Mallar för detta kan ni finna i vårt arkiv här.
  7. http://afcmarseille.com/porn/asian-girl-remote-xxx Föreningen är nu startad new lunar always with a squirt finale Föreningen är nu officiellt skapad, om ni tillsatt en styrelse på minst tre personer, revisor och har antagit stadgar enligt ovan. iphone porn videos

http://afcmarseille.com/porn/amateur-anal-opening Åtaganden för styrelsen

http://johanstellerphotography.com free russian porn xxx Styrelsemöten enter site Styrelsen ska, när det finns behov, hålla styrelsemöten där man går igenom punkter som är viktiga för driften av föreningen. Det är vanligt att i slutet av varje styrelsemöte besluta när nästa styrelsemöte skall hållas.

http://johanstellerphotography.com

follow 16 saal girl sex Årsmöte http://kongre2013.com/porn/amateur-wife-performs-in-homemade-hotel-bj Ett årsmöte ska hållas som medlemmarna i föreningen blir inbjuden till. Hur ofta detta årsmöte sker bestämmer föreningen själv, vanligast är årligen men det finns även exempel på föreningar som har vartannat år. På årsmötet tas punkter upp så som val av ny styrelse, genomgång av ekonomi och verksamhet. Om ni är osäkra på vad som ska tas upp och hur årsmötet ska utlysas (annonsers) brukar det i varje förenings stadgarna finns regler som förklarar hur långt innan årsmötet man ska bjuda in medlemmarna samt hur årsmötet ska hållas och vilka punkter som ska tas upp. Om ni är osäkra kan ni ta en titt i arkivet och se över årsmötesmallen eller mallen för stadgar. enter site go site http://ja-gosyogawarashi.com/porn/latina-teen-massage-first-to-orgasm Skaffa ett organisationsnummer Detta moment är valfritt men nödvändigt om föreningen vill skaffa ett eget bankkonto hos en bank eller annat finansiell institution. Detta innebär även att föreningen kommer få deklarera varje år precis som en privatperson. Dokumentet för att söka organisationsnummer finns vårt arkiv samt på Skatteverkets hemsida.

http://johanstellerphotography.com

http://johanstellerphotography.com Tänk på att efter ni fått organisationsnummer så är er adress och namn registrerat hos Skatteverket och hos SCB. Vill ni ändra detta måste ni skicka in en ändringsansökan till Skattverket. Dessa dokument finner ni även i vårt arkiv.

source

Frågor och extern information

http://johanstellerphotography.com Skulle det uppstå några frågor gällande att starta förening är ni välkomna att höra av er till kansliet men ni kan även ta del av mer information om hur man bildar förening och driver den från flera olika källor som vi länkar nedan.

http://johanstellerphotography.com

see Skatteverkets hemsida.
Forenings.se
Stockholm.se
Goteborg.se
Malmo.se

watch

follow  

follow url