Officiella uppgifter

http://carvillemodelsshop.com/naked-woman-pornographie source link Använd denna blankett för att ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket.
document  Ansökan – Organisationsnummer för ideell förening (SKV 8400)

go http://dinnerbellfresh.com/sex-tall-girls-big-tits Använd denna blankett för att ändra namn eller adress på er förening.
document  Adress>Namnändring – Ideella föreningar och stiftelser (SKV 2020)

source link Avsluta er verksamhet genom att avregistrera er hos Skatteverket. Endast möjligt om ni har ett organisationsnummer sedan tidigare.
document  Anmälan om avregistrering från Skatteverkets register över organisationsnummer för ideella föreningar (SKV 2021)

source site  

Vägledande dokument

http://automotoforum.biz/cum-fiesta-selina Exempelstadgar. Dessa kan ni använda som mall för föreningens stadgar. Använd dem som ett hjälpmedel, men se till att anpassa dem gärna till er verksamhet genom att ändra i dem, t.ex. namn, syfte och säte m.m.
document  Exempelstadgar

source site Årsmötesmall. Här kan ni ladda ner en mall för att hålla ett årsmöte.
document  Årsmötesmall

go Styrelsemötesmall. Denna mall kan vägleda er när ni ska hålla era första styrelsemöten.
document  Styrelsemötesmall