Nästa event

  • 00 D
  • 00 H
  • 00 M
  • 00 S

Lundapsykologerna

Lundapsykologerna har erhållit projektstöd

Föreningen Lundapsykologerna har erhållit projektstöd för att mellan den 5-7 maj delta vid PS17, som anordnas av studenter vid Linköpings universitet. PS är en årlig kongress som vänder sig till samtliga psykologstudenter och PTP-psykologer runt om i Sverige. Tanken är att Lundapsykologerna även detta år ska bidra till att så många av våra psykologstudenter som möjligt…

Sista dagen för nominering till LP styrelse

Idag (24/4) är det sista dagen att meddela valberedningen om du är intresserad av att sitta i Lundapsykologerna styrelse. Är du intresserad ska du senast idag meddela deras valberedning. Tillgängliga poster är följande: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ekonomiansvarig Ordförande Trivselutskottet Ordförande Nätverksutskottet Ordförande Utbildningsutskottet Uppdragen kan väljas på en eller två terminer! Är du intresserad eller…

Finbesök hos Lundapsykologerna

Föreningen Lundapsykologerna har gjort ett samarbete med Institutionen för Psykologi vid Lunds universitet där medlemmarna får möjlighet att möta yrkesverksamma psykologer för att ställa frågor om yrket och även få veta hur en vanlig arbetsdag kan tänkas se ut. Många av de yrkesverksamma psykologerna är fd studenter och kallas även Alumi på ”universitetsspråk”.